Om projektet

Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet (KIAL) er et 2- årigt udviklingsprojekt, delvist støttet af Nordplus voksen. Projektets hovedformål er at sætte fokus på karrierevejledning i arbejdslivet – et område inden for karrierevejledningen, som generelt mangler fokus. Fokus er mest på unge og uddannelse.  

 

Projektet tager udgangspunkt i hvordan individet kan finde vej igennem et omskifteligt arbejdsmarked og vil præsentere et bredt udsnit af eksempler på karriereveje, der viser mangfoldigheden og variationen i disse, men også kompleksiteten. Væsentlige elementer vil være at vise hvordan kompetencer kan bruges i nye og andre karrieresammenhænge og samspillet mellem arbejdsliv og uddannelsessektor.

 

Projektet vil bidrage til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

 

Dernæst vil projektet undersøge hvilken viden karrierevejledere skal have og hvilke redskaber og metoder, der er bedst egnede til at støtte individers transition i arbejdslivet.

 

Projektet munder ud i afholdelsen af et kursus for nordiske karrierevejledere om karriereforståelse, metoder og redskaber i karrierevejledningen for voksne og transition i arbejdslivet.

 

Projektets opbygning med en tværsektoriel national referencegruppe tilføjer en ekstra dimension i form af videndeling på tværs af uddannelses- og arbejdslivssektor, hvilket bidrager til spredningen nationalt. Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og voksenvejledningsnetværket er en væsentlig faktor i den nordiske spredning.

 

Karrierevejledning og (real)kompetencer

i arbejdslivet

Resultater

Første hovedresultat består af to dele og udkommer i en publikation (e-baseret) som et redskab og inspiration for karrierevejledere og de institutioner/sektorer, der arbejder med voksnes kompetencer. Første del samler beskrivelsen af karrierevejene og vil også indeholde en definition og beskrivelse af begrebet karriere, karriereforståelse og en sammenfatning på arbejdet med variationen i karriereveje og -tænkningen. 

 

Anden del beskriver et udvalg af egnede karrieremetoder og redskaber og giver et bud på hvilken viden, karrierevejledere skal være i besiddelse af for at kunne vejlede på et arbejdsmarked der, i stigende grad, forandrer sig og hvor individet hele tiden må omstille sig for at kunne fastholde og udfylde en plads på arbejdsmarkedet.

 

Andet hovedresultat er planlægningen og afholdelsen af et pilotkursus for nordiske karrierevejledere i arbejdslivet, som evt. på længere sigt kan danne inspiration og basis for et ECTS-baseret undervisningsforløb på de etablerede vejlederuddannelser. Det evaluerede og tilrettede kursusprogram vil blive mangfoldiggjort som en del af et kursusmateriale, der foruden kursusprogrammet, indeholder undervisningsoplæg, evt. opgaver og en undervisningsvejledning.

 

Resultaterne bliver oversat til dansk og lagt her på sitet.

 

Hvem er med?

Projektet består af 3 partnere og lande. Projektpartnerne kommer fra 3 meget forskellige slags organisationer inden for voksnes læring:

 

  • TEC – Technical Education Copenhagen, Danmark, TEC er en stor erhvervsskole og koordinator af projektet – Mette Werner Rasmussen.

 

  • Svenska enheten för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är en statlig, regional myndighet med verksamhet i hela landet – Carola Bryggman.

 

  • Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) (e.The Education and Training Service Centre (ETSC)). ETSC is owned by the Icelandic Confederation of Labour (ASÍ), the Confederation of Icelandic Employers (SA), the Federation of State and Municipal Employees (BSRB), the Ministry of Finance and the Association of Local Authorities in Iceland. - Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir.

 

Bortset fra koordinators rolle, indgår de 3 organisationer ligeværdigt i projektet.

Tidsramme: Projektet løber i perioden 1. september 2019 til 30. november 2021

Nordplusslogo-1.png
AVI_perus_SWE.jpg
TEC_Logo_NavnHorisontal_Petroliumsblaa_R
FA-anslagords.jpg
 
 

Begivenheder

Der er nu invitation til det kursus for karrierevejledere, der indgår i projektet: At vejlede voksne i karriereudvikling, som finder sted den 31. august – 1. september i Helsingfors. Det endelig program offentliggøres senest den 1. marts. Tilmeldingen er åben.

 

Det endelige program er nu færdigt og kan findes her:

https://www.lyyti.fi/p/KIAL_program_seminarium_sv/da/program_danska

 

Andre begivenheder, relateret til projektet, vil også blive løbende annonceret her.

 

Andre nyheder omkring projektet vil blive formidlet gennem LinkedIn og Facebook.   

 

Kontakt

Projektleder Mette Werner Rasmussen, TEC

mwr@tec.dk, +45 25453639