top of page

Om projektet

Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet (KIAL) er et udviklingsprojekt, støttet af Nordplus voksen. Projektets hovedformål har været at sætte fokus på karrierevejledning i arbejdslivet – et område inden for karrierevejledningen, som generelt mangler fokus. Projektperioden var 1.9.2019 – 31.3.2022.    

 

Projektet tager udgangspunkt i hvordan individet kan finde vej igennem et omskifteligt arbejdsmarked og præsenterer et bredt udsnit af eksempler på karriereveje, der viser mangfoldigheden og variationen i disse, men også kompleksiteten. Væsentlige elementer er at vise hvordan kompetencer kan bruges i nye og andre karrieresammenhænge og samspillet mellem arbejdsliv og uddannelsessektor.

 

Projektet bidrager til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

 

Dernæst undersøger projektet hvilken viden karrierevejledere skal have og hvilke redskaber og metoder, der er bedst egnede til at støtte menneskers transition i arbejdslivet.

 

I projektet har der også indgået afholdelsen af et kursus for nordiske karrierevejledere om karriereforståelse, metoder og redskaber i karrierevejledningen for voksne og transition i arbejdslivet.

 

Projektet har været opbygget med en tværsektoriel national referencegruppe i hvert land, der har tilføjet en ekstra dimension i form af videndeling på tværs af uddannelses- og arbejdslivssektor, og som bidrager til spredningen nationalt. På nordisk niveau har Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og voksenvejledningsnetværket fungeret som referencepartner og er også en væsentlig faktor i spredningen i Norden. 

Om projektet

Karrierevejledning af
voksne i arbejdslivet

Materiale til inspiration og refleksion

Resultater

Projektet har fået en mindre navneændring efter færdiggørelsen og hedder nu ”Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet. Materiale til inspiration og refleksion”. 

 

Projektet består af flere dele:

 • 22 arbejdslivscases 

 • En ramme omkring voksnes liv og arbejdsliv

  • Arbejdsmarkedets udvikling og arbejdsliv 

  • Karriere- og kompetenceforståelse

  • Voksnes livssituation, transition, motivation og modstand  

 • Vejledningsafsnit – refleksioner, metoder og redskaber til at vejlede voksne i karriereskift, fordelt på emnerne kompetenceafklaring, selvkendskab, karriereudforskning og karrierevalg/handling

 • Hvad er særligt ved at arbejde med karriereudvikling af voksne

 • Vejlederes viden 

 • En prototype på et kursus for nordiske karrierevejledere, der arbejder med  karrierevejledning af voksne 

 

Projektet er skrevet på dansk og kan findes på NVL’s hjemmeside her: https://nvl.org/Content/Karrierevejledning-af-voksne-i-arbejdslivet

Den svensk-finske partner forventer at oversætte materialet til svensk til efteråret.

Resultater

Hvem er med?

Projektet består af 3 partnere og lande. Projektpartnerne kommer fra 3 meget forskellige slags organisationer inden for voksnes læring:

 

 • TEC – Technical Education Copenhagen, Danmark, TEC er en stor erhvervsskole og koordinator af projektet – Mette Werner Rasmussen.

 

 • Svenska enheten för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är en statlig, regional myndighet med verksamhet i hela landet – Carola Bryggman.

 

 • Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) (e.The Education and Training Service Centre (ETSC)). ETSC is owned by the Icelandic Confederation of Labour (ASÍ), the Confederation of Icelandic Employers (SA), the Federation of State and Municipal Employees (BSRB), the Ministry of Finance and the Association of Local Authorities in Iceland. - Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir.

 

Bortset fra koordinators rolle, indgår de 3 organisationer ligeværdigt i projektet.

Tidsramme: Projektet blev forlænget en smule på grund af corona og løb I perioden september 2019 til marts 2022. 

Nordplusslogo-1.png
AVI_perus_SWE.jpg
TEC_Logo_NavnHorisontal_Petroliumsblaa_R
FA-anslagords.jpg
Hvem er med
Begivenheder
Kontakt

Kontakt

Projektleder Mette Werner Rasmussen, TEC

mettewerner@live.dk, +45 26113840

bottom of page